• آدرس:بازار اهن شاد اباد-بهاران ۲-بلوک ۱۸-پلاک ۲۱۶
  • تلفن: ۶۶۳۱۶۴۴۴-۶۶۳۱۶۸۳۸-۶۶۳۱۸۰۹۲-۶۶۳۱۷۸۳۷-۶۶۳۱۷۸۳۴
  • تلفکس : ۶۶۳۱۸۰۹۲