• آدرس:بازار اهن شاد اباد – بهاران ۲ – بلوک ۱۸ – پلاک ۲۱۶

  • تلفن: ۶۶۳۱۶۴۴۴ – ۶۶۳۱۶۸۳۸ – ۶۶۳۱۸۰۹۲ – ۶۶۳۱۷۸۳۷ – ۶۶۳۱۷۸۳۴

  • تلفکس : ۶۶۳۱۸۰۹۲